TENEBRAE II: KREJČÍ, PELIKÁN

TENEBRAE: SVĚTOVÉ PREMIÉRY 

Temné hodinky letošního ročníku Velikonočního festivalu představují konfrontaci liturgických skladeb současných českých a moravských autorů.

Zhudebnění Lamentací a Responsorií probíhalo tentokrát v těsné spolupráci zúčastněných skladatelů mladší a střední generace, ale také ve spolupráci se speciálně vytvořeným vokálně-instrumentálním ansámblem, který se interpretace všech tří tenebrae ujme.

 

Tomáš Krejčí 

Jaroslav Pelikán 

Devět responsorií, trojí Lamentace proroka Jeremiáše a Miserere.

 

Kristýna Fílová soprán

Alžběta Symerská alt

Ondřej Holub tenor

Jiří Miroslav Procházka bas

Tomáš Krejčí varhanní pozitiv

 

KONCERT SE KONÁ V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Koncert se uskuteční bez přestávky, jeho předpokládaná délka je 1 hodina.

————————————————————————————————————-

Tenebrae pokračují následující den, v pátek 29. 3.:

TENEBRAE III: MÚČKA, PROCHÁZKA

Ondřej Múčka 

Jiří Miroslav Procházka 

Devět responsorií, trojí Lamentace proroka Jeremiáše a Miserere.

 

 

Lorem Ipsum
Event begining:
03/28/2024
Thursday – 21:00
Venue:
Kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Jezuitská 8/5, 602 00 Brno-střed