TENEBRAE II: KREJČÍ, PELIKÁN

TENEBRAE: SVĚTOVÉ PREMIÉRY 

Temné hodinky letošního ročníku Velikonočního festivalu představují konfrontaci liturgických skladeb současných českých a moravských autorů.

Zhudebnění Lamentací a Responsorií probíhalo tentokrát v těsné spolupráci zúčastněných skladatelů mladší a střední generace, ale také ve spolupráci se speciálně vytvořeným vokálně-instrumentálním ansámblem, který se interpretace všech tří tenebrae ujme.

 

Tomáš Krejčí – druhých devět responsorií

Jaroslav Pelikán – druhé tři Lamentace proroka Jeremiáše a Miserere

 

Kristýna Fílová soprán

Alžběta Symerská alt

Ondřej Holub tenor

Jiří Miroslav Procházka bas

Tomáš Krejčí varhanní pozitiv

 

KONCERT SE KONÁ V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

————————————————————————————————————-

Tenebrae pokračují následující den, v pátek 29. 3.:

TENEBRAE III: MÚČKA, PROCHÁZKA

Ondřej Múčka – třetích devět responsorií

Jiří Miroslav Procházka – třetí tři Lamentace proroka Jeremiáše a Miserere

 

 

Lorem Ipsum
Začátek události:
28/03/2024
čtvrtek – 21:00
Místo konání:
Kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Jezuitská 8/5, 602 00 Brno-střed