Vstupenky

Festival na míru

Sestavte si svůj festival na míru se zvýhodněným vstupným. Při koupi vstupenek alespoň na 2 koncerty získáte slevu 20 %, na tři 30 % a na čtyři 40 % a pět a více slevu 50 %.

Rezervace

Vstupenky rezervujeme v předprodeji 7 kalendářních dnů, po uplynutí této doby se vracejí do prodejeRezervace vstupenek je zastavena týden před konáním koncertu.

Prodej

  • on-line: v našem online kalendáři koncertů
  • ve filharmonickém předprodeji: Besední ulice, Brno (po schodech dolů z nádvoří Besedního domu).
    Otevírací hodiny předprodeje pondělí až úterý 8:00 – 13:00, středa až pátek 13:00 až 18:00.
  • na místě: vstupenky na všechny koncerty lze zakoupit v místě konání koncertu nejdříve 3/4 hodiny před jeho začátkem

 

Slevy na jednotlivé vstupenky

Na všechny vstupenky nabízíme slevu 30 % těmto posluchačům:

. dítě do 15 let

. student do 26 let s kartou ISIC/ECA

. studenti a vyučující uměleckých oborů

. držitelé průkazů ZTP/ZTP+, sleva platí i pro jejich doprovod

. lidé nad 65 let a držitelé Senior pasu

. abonenti Filharmonie Brno a Partneři Filharmonie Brno

 

Nárok na slevu při koupi vstupenky doložíte platným dokladem opravňujícím ke slevě nebo se odkážete na zdroj informace o slevě.

Vybrané slevy je možné uplatnit i při nákupu on-line. Při případné kontrole při vstupu do sálu se prokážete doklademkterý vás ke slevě opravňuje nebo zmíníte název partnerské instituce či firmy, případně uvedete zdroj informace o slevě.

V případě partnerských vstupenek na Velikonoční festival duchovní hudby můžete uplatnit slevu i pro doprovod.

 

Obchodní podmínky, podmínky pro udělení slev

  • nárok na slevu je nutno doložit platným dokladem opravňujícím ke slevě při koupi vstupenky či abonmá
  • vybrané slevy je možné uplatnit i při nákupu on-line, platný doklad je nutno doložit při kontrole vstupenek při vstupu do kostela

 

Vrácení vstupenky a storno

Stornování vstupenky v podobě vrácení finanční částky není možné. Vstupenky je možné vrátit (nejpozději 5 dnů před koncertem) výměnou za jinou vstupenku ve stejné nebo vyšší cenové hodnotě. Vstupenku nelze vrátit 4 a méně dnů před koncertem.

Vstupenky lze uhradit hotově či kartou. Nepřijímáme SODEXO pasy, karty BenefitPlus, ani jiné peněžní alternativy. Pokud však potřebujete, můžeme vstupenky vystavit na fakturu.