21. 4. 2022

Adorace

Ve světové premiéře včera lidé slyšeli skladbu Pavla Zemka Nováka Adorace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v podání Martina Opršála a jeho collegia. Premiéra bez potlesku, tak, jak si autor přál, aby se nenarušila atmosféra skladby a její poselství.