27. 3. 2018

Brněnské pašije z hory Olivetské. Začal Velikonoční festival duchovní hudby

Opera plus, 26. března 2018

Na Květnou neděli, v první den pašijového týdne, začal v Brně tradiční „Velikonoční festival duchovní hudby“. A tradičně na Květnou neděli se i v Brně vyprávěl příběh o ukřižování Ježíše Krista. I když to byla více osobní zpověď zaměřující se na lidský rozměr pašijového příběhu.

Beethovenova skladba Kristus na hoře Olivetské je rozporuplnou hudbou. Zpracovává Kristovy pocity nezměnitelného osudu vlastním způsobem. Sám Beethoven ji po dokončení přepracoval a vydal o více než deset let později. I přesto zaujímá v Beethovenově díle jisté nezastupitelné místo i tím, že je to jediné autorovo oratorium. Po celou skladbu poznáváte více či méně melodického Beethovena. Poznatelná melodika se vrací neustále, hlavně ve sborových pasážích. Kristova útrpná modlitba k Bohu Otci i jeho následné zatčení se odehrává v Getsemanské zahradě, v kvetoucím olivovém háji. Zahrada je i tématem letošního festivalového ročníku. Zahrada jako místo biblických tajemství, plné kvetoucích rostlin a obdělávané půdy, i jako místo zatracení a usychajících růží s trny.

V Brně to byla na počátku festivalu zahrada jako oáza hudby. Vše vynikalo jemností a citlivostí, byla to méně rozlehlá hra, modelovaná oblouky barokního chrámu. Osobní výpověď hráčů, osobní stejně jako Beethovenova hudba. Úvod v důrazu žadonících smyčců a žesťů, volajících po důležité zprávě. Rozvážnost zůstávala i během jednotlivých sólových partů, i když můj poklidný dojem z hudby sopránový part trochu vykolejil. Byl oproti ostatním sólistům zbytečně roztěkaný. Nicméně tuto část dokázal dotvořit sbor. Zaručené spojení Filharmonie Brno a Českého filharmonického sboru Brno doplnili sopranistka Nicola Proksch z Rakouska, tenorista Jan Petryka z Polska a místo původního Jana Martiníka se představil basista Martin Gurbaľ původem ze Slovenska.

Nicméně si mohli organizátoři odpustit dlouhý úvod plný proslovů, v počátku festivalu je vhodné jen pozdravit posluchače nebo popřát sbormistrovi Petru Fialovi k jeho životnímu jubileu. Mohlo tak být učiněno například až po konci koncertu, aby se zbytečně čímkoliv nezakrývala duchovní podstata hudby před jejím zahájením. Sbormistr Petr Fiala dirigoval první část koncertu, ofertorium Intende voci D 963 Franze Schuberta, jednu z posledních autorových dokončených duchovních skladeb. Beethovena vedl slovenský dirigent Marián Lejava.

Nejpůsobivější byla sborová místa, což bylo dostatečné narozeninové blahopřání a zároveň uznání Petru Fialovi. Sbor by snad i dokázal převzít všechny sólové party. Výše zmíněnou oázou hudby byla myšlena především závěrečná sborová část. Otevřela mi slavnostně a nadějně celý Svatý týden.