18. 4. 2017

Brněnský Metropolitan: Velikonoční očista hudbou

Už po šestadvacáté začne v Brně Velikonoční festival duchovní hudby. Od 9. do 23. dubna zazní v pěti brněnských kostelech šest koncertů zahrnujících celé široké spektrum duchovní hudby od středověku po současnost. Mezinárodní festival, který organizuje Filharmonie Brno, se letos vztahuje k pětistému výročí reformace a zvolil si téma Svědkové a svědectví.

To bude rezonovat už v úvodních Matoušových pašijích Johanna Sebastiana Bacha jako bezprostřední popis Kristova utrpení. V kostele svatých Janů přednese toto známé dílo polský soubor Capella Cracoviensis. Publikum se pak do kostela svatých Janů na Minoritské vrátí i na závěr festivalu, aby si v podání brněnských filharmoniků vyslechlo Mendelssohnovo oratorium Paulus.

„V tomto díle se téma svědectví vynořuje nadvakrát: apoštol Pavel jako jeden z nejdůležitějších šiřitelů Kristova učení paradoxně nebyl jeho přímým učedníkem. V Novém zákoně se objevuje nejprve jako svědek ukamenování svatého Štěpána a posléze horlivý pronásledovatel křesťanů. Svědkem víry se stává až po svém obrácení,“ vysvětlil dramaturg festivalu Vladimír Maňas.

Velmi inspirativně by se měla hudba s chrámovou architekturou prolnout při uvedení díla Brány Jeruzaléma současného litevského skladatele Broniuse Kutavičiuse. Členitý prostor Červeného kostela dá příležitost Orchestru Berg k osobité interpretaci tohoto současného čtyřdílného oratoria s vlastním hudebním jazykem. „Fascinující je už samotná koncepce skladby, která je tak z principu hodně stylově rozkročená,“ dodal Maňas.

K mírnému ponocování vyzvou publikum tenebrae neboli temné hodinky v závěru svatého týdne. Na renesanční lamentace v podání slavného belgického souboru Graindelavoix v kostele svatého Jakuba navážou v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Jezuitské dva studentské orchestry. „V letošním ročníku se tenebrae staly příležitostí konfrontovat dva studentské projekty z Prahy a Brna, ale troufám si tvrdit, že studentský charakter budou mít jen co do věkového průměru účinkujících, hudební ambice jsou samozřejmě na profesionální úrovni,“ ujistil Maňas.

Více informací o festivalu a jeho programu na www.mhf-brno.cz.