24. 3. 2023

Představujeme největší zajímavosti letošního ročníku festivalu

Ředitelka pořádající Filharmonie Brno Marie Kučerová a dramaturgové festivalu Vladimír Maňas a Ondřej Múčka novinářům ve čtvrtek 23. března podrobně představili letošní ročník festivalu: jeho program, zajímavosti, světové premiéry i novinky. Než zveřejníme video pozvánku dramaturgů, můžete si níže přečíst tiskovou zprávu.

 

Dvě světové premiéry, Francie a pozapomenuté perly. To je 30. ročník festivalu s podtitulem Přetváření

TISKOVÁ ZPRÁVA

Velikonoční festival duchovní hudby, který se letos koná potřicáté, nese podtitul Přetváření. „Naplňujeme ho prolnutím bohaté hudební a liturgické tradice, hledáním pozapomenutých perel, nečekanými setkáními staré a nové hudby a uváděním zcela nových skladeb,“ vysvětlil dramaturg festivalu Vladimír Maňas.

Ve světové premiéře letos zazní dvě díla. První z nich je skladba Ze všech sil Slavomíra Hořínky. „Před osmi lety jsem se vydal do Jeruzaléma, abych o Velikonocích nahrával nejtišší místa tohoto pulzujícího, zraněného, a přitom posvátného místa. V desítkách hodin nočních nahrávek ticha z různých chrámů jsem pak hledal Boží hlas, podobně jako prorok Eliáš ve vánku na hoře Chorebu. Myslel jsem, že napíšu skladbu k rozjímání po liturgii Velkého pátku, která nějakým způsobem přenese zvuk a atmosféru oněch míst do jiného času a prostoru. Místo toho jsem se vydal na pouť za tímto zatím nedosažitelným cílem a toužebně doufám, že Pán jde se mnou jako tehdy s učedníky do Emauz. Kompozice Ze všech sil pro tři mužské hlasy a tři barokní nástroje je další zastávkou na této cestě,“ popsal svoje dílo Hořínka. V závěru skladby zaznívá jedna z jeho básní, které psal v Jeruzalémě a nechal se volně inspirovat dlaždicemi z nádvoří Chrámu Božího hrobu.

Druhým premiérovaným dílem, které vzniklo na objednávku festivalu, je velikonoční oratorium varhaníka, zpěváka, skladatele a sbormistra Františka Fialy Mysterium paschale. „Díky své všestrannosti velmi dobře rozumí nástrojovým možnostem, instrumentaci, jeho předchozí díla získala několik cen na skladatelských soutěžích. I proto jsme ho oslovili, aby zkomponoval celovečerní oratorium pro Kantilénu, k níž pak připojil kvarteto pěveckých sólistů, žesťové kvarteto a smyčce. Dá se říci že libreto jsme přichystali společně, měli jsme poměrně přesnou představu o jeho liturgickém vyznění, dílo tedy pojednává o Kristově cestě od vzkříšení až po setkání s učedníky na cestě do Emauz,“ uvedl Maňas. Ve skladbě nechybí nástroje typické pro Fialu: vibrafon a především varhany. „Melodickým vodítkem, mi byla původní gregoriánská témata, na nichž mě fascinuje dokonalá symbióza melodie a slova, respektive jeho významu, kdy hudba nežije beze slov,“ vysvětlil Fiala. Skladbu komponoval s vědomím jejího uvedení v Červeném kostele, maximálně proto využívá jeho prostor.

Festivalovou linii hledání pozapomenutých perel otevírá hned zahajovací koncert 2. dubna, na kterém zazní kdysi slavné oratorium Stabat Mater brněnského dómského varhaníka Františka Musila. Zazní v katedrále na Petrově, tedy v místech, kde Musil působil, a živě ho bude přenášet Český rozhlas Vltava. Nové nastudování unikátně propojí profesionální hudebníky, orchestr Filharmonie Brno a pět kvalitativně velice schopných brněnských amatérských sborů pod vedením Tomáše Krejčího, který jako dlouholetý pedagog Konzervatoře a JAMU sehrál zásadní roli v kariéře mnoha hudebníků, z nichž se představí především kvarteto pěveckých sólistů. „Jedná se o skladbu v Dvořákovské duktu, míněno v nejlepším smyslu slova. Jakýsi oblouk k tomuto proto představuje závěrečný koncert s jásavým chvalozpěvem Te Deum Antonína Dvořáka, kde se sólisté spojí s filharmoniky a Českým filharmonickým sborem Brno,“ upozornil Maňas.

Snad nejvíce odráží téma pozapomenutých děl druhý festivalový koncert. Jeden z nejvýznamnějších hudebních sběratelů Sébastien de Brossard (1655 – 1730) totiž zachránil například Postní meditace Marca-Antoina Charpentiera nebo skladby Henryho Du Monta, které na koncertě zazní v podání sólistů a souboru Cappella Mariana. „Barokní meditace a Hořínkovu premiéru spojuje niterný přístup autorů. Charpentierovy meditace jsou přitom uváděny jen vzácně, mimo jiné vzhledem k poměrně málo obvyklému obsazení pro tři mužské hlasy a basso continuo. V Brně je provede soubor Cappella Mariana s vynikajícím Tomášem Králem,“ zdůraznil Maňas.

Novější francouzské autory představí varhanní koncert Johannese Zeinlera. „Johannes se pro nás loni stal hvězdou, když během tří dnů dokázal nastudovat velmi obtížný program a bravurně zaskočit za nemocného sólistu. Proto jsme ho opětovně pozvali, tentokrát s repertoárem, který je mu vlastní. Jeho koncert v bazilice na Starém Brně slibuje velký zážitek, tamní varhany jsou ideální pro skladby období romantismu,“ vyzdvihl dramaturg festivalu Ondřej Múčka.  Také tenebrae, které se konají v předvečer Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty, letos přinesou trojí přístup k této tematice, který spojuje francouzský akcent. „Hned při prvních tenebrae se představí vynikající varhaník Johannes Ebenbauer. Recitaci žalmových veršů proloží hudba, konkrétně skladby pro varhanní pozitiv, cembalo a pozdně renesanční nástroj regál,“ upozornil Múčka. Temné hodinky jsou součástí festivalu od roku 2012. „Posluchači je mají velmi rádi, ztišená atmosféra jezuitského kostela a hudba pouze při svíčkách je fascinuje každým rokem. Letos se navíc na Velký pátek mohou těšit na hvězdnou mezzosopranistku Dagmar Šaškovou,“ uvedla ředitelka pořádající Filharmonie Brno Marie Kučerová.

Festivalovou novinku, a snad i základem nové tradice, je závěrečná oslavná mše na Neděli Zmrtvýchvstání Páně. V 19.30 v kostele sv. Tomáše při mši zazní Missa brevis současného autora Knuta Nystedta v podání Ensemble Versus.

Festival letos tradičně nabízí šest koncertů a trojí temné hodinky. Vstupenky jsou k dostání v předprodeji Filharmonie Brno a online na webu velikonocni-festival.cz. Snížené vstupné mohou využít děti, studenti, senioři, abonenti filharmonie a osoby se ZTP. Kromě toho je připraven Festival na míru, který při koupi vstupenek na dva koncerty nabízí slevu 20 %, na tři 30 % a na 4 a více 40 %. Vstupenky lze koupit také na místě půl hodiny před začátkem koncertu, pokud není vyprodáno.

 

Kontakt pro média Kateřina Konečná, vedoucí PR a marketingu Filharmonie Brno   

+420 775 426 040   katerina.konecna@filharmonie-brno.cz

 

KOMPLETNÍ PROGRAM FESTIVALU

 

NE 2/4/2023, 19:00

katedrála sv. Petra a Pavla, Petrov

AŤ MÉ SRDCE HOŘÍ

  1. Musil: Stabat Mater

sólisté Lucie KašpárkováJarmila BalážováMartin JavorskýFrantišek Zahradníček zpěv

Ars Brunensis

Ensemble Versus

Gaudeamus Brno

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity

Vox Iuvenalis

Filharmonie Brno

dirigent Tomáš Krejčí

 

PO 3/4/2023, 19:30

kostel sv. Augustina, náměstí Míru

ZE VŠECH SIL

Charpentier: Méditations pour le Carême

Du Mont: Allemande gravis

Du Mont: Jesu dulcedo cordium

Schütz: O Jesu nome dulce

Hořínka: Ze všech sil

Cappella Mariana:

Vojtěch Semerád haut-contre

Ondřej Holub taille

Tomáš Král basse-taille

Mélusine de Pas viola da gamba

Jan Krejča teorba

Pablo Kornfeld varhany

 

ÚT 4/4/2023, 20:00

kostel sv. Janů, Minoritská

HLÁSÁM MILOST

  1. S. Bach / arr. Webern: Ricercar a 6 z Hudební obětiny

Hanuš: Dřevěný Kristus

Honegger: Symfonie č. 2 pro trubku a smyčce

  1. S. Bach / arr. Klauda: Vor deinen Thron tret ich hiermit

Jan Martiník bas

L‘Armonia Terrena

dirigent Zdeněk Klauda

 

ST–PÁ 5–7/4/2023, 21 00

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská

TEMNÉ HODINKY

ST 5/4/2023 Na hoře Olivetské

francouzské varhanní tenebrae alternatim

brněnská gregoriánská schola a Johannes Ebenbauer

 

ČT 6/4/2023 Nastala tma

Charpentie, Lambert, Couperin, d’Anglebert: Lamentace a responsoria

Drei Engel:

Markéta Klaudová soprán

Pavla Radostová soprán

Lucie Karafiátová alt

Jiří Havrlant varhanní pozitiv

Jan Krejča teorba

Michal Raitmajer viola da gamba

 

 7/4/2023 Odešel náš pastýř

De Villeneuve: Lamentace na Velký pátek

Dagmar Šašková zpěv

Ensemble Vedado:

Ronald Martin Alonso viola da gamba, umělecký vedoucí

Damien Pouvreau teorba

Ronan Khalil varhanní positiv

 

ÚT 11/4/2023, 19 00

Českobratrský evangelický chrám J. A. Komenského, Komenského náměstí

ZAJÁSEJTE JIŽ, ZÁSTUPY

  1. Fiala: Mysterium paschale, velikonoční oratorium

sólisté Lucie Laubová, Petra Vondrová, Stanislav Předota, Josef Kovačič zpěv

Ludmila Netolická, Irena Hůrková, Sakura Ito, Jan Rybka, Kristýna Jungová housle

Klára Kunc Hegnerová, Julián Verecia viola

Lukáš Svoboda, Radan Vach violoncello

Marek Švestka kontrabas

Jan Broda, Petr Hojač trubka

Šimon Pavlík, František Jeřábek pozoun

Marek Pala varhany

Martin Opršál vibrafon, perkuse

Kantiléna, koncertní sbor

sbormistr a dirigent Michal Jančík

 

ST 12/4/2023, 19:30

bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Mendlovo náměstí

ROZJMÁNÍ O TAJEMSTVÍCH

Widor Varhanní symfonie č. 10 op. 73 „Románská“

Messiaen: Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité

Duruflé: Chorálové variace na téma Veni creator op. 4

Johannes Zeinler varhany

 

NE 16/4/2023, 20:00

kostel sv. Janů, Minoritská

DARUJ NÁM POKOJ

Schubert: Mše As dur

Dvořák: Te Deum laudamus

sólisté Alžběta Poláčková, Becca Conviser, Arnheiður Eiríksdóttir, Jaroslav Březina, Peter Mikuláš zpěv

Český filharmonický sbor Brno

Filharmonie Brno

dirigent Jaroslav Kyzlink

 

DOPROVODNÉ AKCE

NE 9/4/2023, 10 30

Neděle Zmrtvýchvstání Páně

katedrála sv. Petra a Pavla, Petrov

PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ

Gounod: Slavnostní mše ke cti svaté Cecilie

Brněnský katedrální sbor Magnificat   

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská

Dagmar Kolařová varhany

Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla / Petr Kolař

 

NE 9/4/2023, 19 30

Neděle Zmrtvýchvstání Páně

kostel sv. Tomáše, Moravské náměstí

Nystedt: Missa brevis

Ensemble Versus, sbormistr Patrik Buchta