1. 3. 2018

Na hoře Olivetské

Úvodní koncert 27. ročníku festivalu náleží jedinému oratoriu Ludwiga van Beethovena. Na počátku 19. století představovala oratoria stále ještě tradiční hudební program postní doby, ale zároveň představovala již spíše součást koncertního provozu než hudebního rozjímání. Tvůrci nových oratorií však o to více hledali nové náměty i způsoby jejich ztvárnění. Beethovenovo oratorium se soustředí především na události po poslední večeři, kdy se Kristus odebral k modlitbám na Olivetskou horu. Zatímco pašijové příběhy a jejich oratorní ztvárnění často překotně vyprávějí události Kristových posledních dnů, zde jde o zdánlivě krátký čas. Ježíšovy úzkosti a prosby ústí v rozhodnutí „ne má, ale tvá vůle se staň“. V Beethovenově oratoriu tak vedle tenorové role Ježíše připadá důležitý úkol sólovému sopránu v roli Anděla, menší pozornost také apoštolu Petrovi (bas) a v duchu oratorní tradice i sboru.

            Jestliže Kristus na hoře Olivetské náleží spíše k raným dílům, pak úvodní duchovní árie pro tenor, sbor a orchestr Franze Schuberta vznikla až v posledním roce jeho života. Žalmista zde opět volá k Bohu a žádá o vyslyšení své modlitby.

Koncert se koná 25. března ve 20:00 v Kostele svatých Janů, Minoritská 1

Vstupenky online zde: http://www.filharmonie-brno.cz/koncerty-p175.html#detail/-62-mk-7-na-hore-olivetske/