10. 4. 2018

Patří mše do kostela?

Opera plus, 9. dubna 2018

Titulek by měl přesněji znít, zda patří do kostela Janáčkova Glagolská mše. Bezmála sto let staré dílo, pokaždé vzrušující, ještě stále neuvěřitelně moderní, uzavřelo v neděli v bazilice na Mendlově náměstí Velikonoční festival duchovní hudby. Filharmoniky při té příležitosti poprvé v Brně řídil jejich budoucí šéfdirigent Dennis Russell Davies. Otazník se vhodnosti uvedení tohoto díla v chrámu netýká ani tak z důvodů spirituálních či věroučných, jako spíše pocitových a akustických.

Leoš Janáček se ve známé reakci na reflexi premiérového uvedení ve dvacátých letech ohradil „žaden stařec, žaden věřici“Glagolská mše skutečně vyjadřuje spíše panteistický a světský pohled víry ve věčný život než pohled konfesijní, ostatně právě staroslověnský text jinak závazné katolické mešní liturgie takový odstup dobře umožňuje. Koncert se konal v augustiniánském kostele na Starém Brně, kde Janáček jako chlapec zpíval ve sboru. Mělo to nyní krásnou symboliku a bylo to také řešení v situaci, kdy město nemá koncertní prostoru, v níž by byly skutečné varhany. Přesto se nelze ubránit dojmu, že skladba vyzněla jinak než v koncertní síni: kvůli dlouhému dozvuku trochu tradičněji, romantičtěji, ne tak originálně a novátorsky; jinými slovy – díky chrámovému prostředí ne tak provokativně. Jde o to, jestli ke škodě věci, nebo zda to naopak budeme chápat jako obohacení.

Sedmý a poslední program festivalu pořádaného Filharmonií Brno byl nádherně sestaven. První polovinu tvořilo Te Deum Arvo Pärta, pomyslnou mezihrou byla nedlouhá instrumentální skladba Davida Matthewse s názvem New Fire – Nový oheň, dílo s jasným velikonočním poselstvím, objednané festivalem a uvedené ve světové premiéře. Janáčkova Glagolská mše byla pak finální skladbou večera. Zájem byl veliký, pořadatelé přidávali k původnímu počtu vstupenek další, včetně lístků k stání, ale stejně zřejmě úplně všechny potenciální posluchače neuspokojili.

Pärtova zhruba půlhodinová, převážně magicky ztišená kompozice se smyčci zazněla shora z kůru. Dennis Russell Davies Te Deum dirigoval při světové premiéře v polovině osmdesátých let a je jasné, že má na dynamické, výrazové, barevné a tempové poměry uvnitř skladby vyhraněný a víc než relevantní názor. Provedení teď nevedl schematicky a pouze staticky, ale cítil skladbu jako živou strukturu. Zvukem šetřil a připravil nevšední zážitek. Spoluúčinkoval Vox Iuvenalispřipravený Janem Ocetkem.

Na čistě orchestrální skladbu Davida Matthewse se interpreti už přemístili dolů do chrámové lodi, před oltář. New Fire, to je přehledně a logicky gradované hudební vyjádření naděje přicházející se světlem. Skladba má program, ale zajímavá by byla i bez něj.  Působivé intermezzo, které vrcholí čistým radostným akordem a přináší tak nefalšovanou katarzi.

Janáčkovou hudbou naplnili interpreti celou chrámovou loď. Dirigent začal v trochu pomalejších tempech a ta mu vydržela, i při zřetelném postupném gradování naléhavosti, vlastně až do závěru. Z akustických důvodů to byla nezbytnost. Vedl provedení nenápadně, ale účinně, objevil a zdůraznil v partituře některé jakoby nové souzvuky a barvy, docílil ztišené pokory i mohutné velebnosti. Sólisté se přidali – Pavla Vykopalová s velkým prožitkem v hlase, tenorista Aleš Briscein s nosnými klenutými frázemi, Richard Novák s obdivuhodnou vitalitou a v malém vstupu i Jana Hrochová.

Elektrizujícího napětí a výbušné stručnosti, tedy parametrů, které bývají s Janáčkovou hudbou často spojovány, v kostele docílit nešlo. Na přesnou odpověď na otázku, jak designovaný šéfdirigent opravdu vnímá a cítí hudbu brněnského solitéra, bude tedy nutné si ještě počkat – na běžné koncertní akustické poměry. Zde s filharmoniky, sólisty a Českým filharmonickým sborem Brno v nastudování Petra Fialy dirigent však posloužil něčemu velmi hodnotnému a potřebnému – hlubokému dojmu, v němž se spojuje vděčnost za hudební krásu s pocitem tichého bezpečí, k chrámu neoddělitelně patřícímu.