20. 2. 2022

Představujeme Vám Ondřeje Múčku

Letošní ročník festivalu spolu s dramaturgem Vladimírem Maňasem připravil i Ondřej Múčka. Varhaník, sbormistr, zpěvák, dirigent a organolog, který je neodmyslitelně spjatý s duchovní hudbou a kostelem sv. Jakuba v Brně.

MMMag.Art. Ondřej Múčka

pochází z Brna. Své první hudební zkušenosti sbíral na různých brněnských hudebních školách, na kterých se učil hrát na housle. Během studia na Biskupském gymnáziu v Brně začal navštěvovat Základní uměleckou školu se zaměřením na chrámovou hudbu v Brně. Zde obdržel své první hodiny varhan, liturgiky a zpěvu. Po maturitě úspěšně složil přijímací zkoušky na Uměleckou univerzitu v rakouském Štýrském Hradci, kde sedmileté studium Katolické chrámové hudby zakončil třemi magisterii z varhanní literatury a improvizace, z dirigování sboru a orchestru, a ze semiologické interpretace gregoriánského chorálu. V průběhu tohoto studia měl možnost podílet se pěvecky i hráčsky na mnoha hudebních festivalech jak ve Štýrsku, tak i mimo hranice Rakouska a Evropy. Po návratu do České republiky je zaměstnán jako varhaník a sbormistr při kostele sv. Jakuba v Brně. Od září 2006 pracuje v Brněnské diecézi jako člen diecézní organologické komise a učí na Konzervatoři evangelické akademie v Olomouci. V březnu 2009 byl jmenován diecézním organologem, od září 2009 přestává učit na olomoucké konzervatoři a stává se Referentem pro liturgickou hudbu brněnské diecéze. Koncertuje na varhany, je sólistou ansámblu Grazer Choralschola, s nímž pravidelně vystupuje v nejrůznějších koutech světa, členem vokálního ansámblu Societas incognitorum, a také poměrně často participuje na koncertech předních českých souborů specializujících se na dobovou provozovací praxi. V současnosti studuje jako doktorand na Masarykově univerzitě v Brně.