19. 4. 2019

Schnittkeho Koncert pro sbor na Velký pátek

Vox Iuvenalis, Smíšený sbor Kantiléna, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, Láska opravdivá. Hned čtyři brněnské pěvecké sbory dnes pod vedením Jana Ocetka spojí síly, aby provedly Koncert pro sbor Alfreda Schnittkeho. Na Velký pátek, z kůru potemnělého kostela, při svíčkách.

Schnittkeho Koncert pro sbor se stal jedním ze základních děl vokální hudby druhé poloviny 20. století. Hudební matérie sleduje sémantiku textu, postupuje od jednoduchým motivických útvarů ke komplexnímu vícehlasu a naopak. Často se se rozvíjí nad prodlevami a ostinanty, navozujícími dojem vyzvánění zvonů, a vytváří tak polytonální napětí. Krajní části jsou spíše meditativního charakteru, zatímco v expresivněji pojatých částech druhé a třetí vzrůstá podíl chromatiky, kontrapunktické práce a dramaticky vypjatých poloh. Koncert zhudebňuje text z Knihy nářků Řehoře z Nareku.