1. 3. 2023

Slovo dramaturga

Třicáté výročí festivalu, které připadá na rok 2023, je příležitostí k vykročení a hledání nových horizontů. Kromě nepřeberného bohatství liturgické a duchovní hudby uplynulých staletí i současnosti jsou pro festival klíčovou inspirací samotné velikonoční svátky v jejich poselství smrti a vzkříšení. Prolnutí bohaté hudební a liturgické tradice představuje festivalové téma přetváření: hledání pozapomenutých perel, nečekaná setkání staré a nové hudby i uvádění zcela nových skladeb.

Třicátý ročník zdobí oblouk mezi kdysi slavným Stabat Mater brněnského dómského varhaníka Františka Musila, srovnávaným se stejnojmennou kantátou Antonína Dvořáka, a známým, přesto však stále inspirujícím a radost vzbuzujícím chvalozpěvem Te Deum právě druhého zmíněného skladatele. K provedení Musilova Stabat na zahajovacím koncertu spojí své síly několik brněnských sborů s Filharmonií Brno pod taktovkou Tomáše Krejčího. V závěru festivalu Dvořákovo Te Deum spolu se Mší As dur Franze Schuberta provede rovněž domácí orchestr a dirigent Jaroslav Kyzlink. Od druhého festivalového koncertu se Charpentierovými Meditacemi započíná linka francouzské duchovní hudby, zdůrazněná třemi různými programy temných hodinek a uzavřená vzácným uvedením Messiaenových Meditací o tajemství nejsvětější Trojice.

Mezi premiérami náleží klíčové místo skladbě Ze všech sil pro soubor Cappella Mariana od Slavomíra Hořínky a velikonočnímu oratoriu, které na míru brněnské Kantiléně napsal skladatel František Fiala. Poprvé se na festivalu představí český komorní orchestr L‘Armonia Terrena s prolnutím barokní a moderní hudby.

 

Vladimír Maňas, dramaturg festivalu