27. 5. 2024

Slovo dramaturga k 32. ročníku

V roce 2025 připadají pohyblivé svátky Velikonoc až za polovinu dubna, tedy do závěrečné fáze velikonočního cyklu. Jsou proto, na rozdíl od roku 2024, dosti vzdálené od svátku Zvěstování Páně (25. března). Tehdy dle tradice poprvé zazněla – v tomto případě z úst Mariiných – slova staniž se (fiat). Z Ježíšových úst pak podobná slova – ne má vůle, ale tvá se staň – vycházejí na Zelený čtvrtek. V těchto nanejvýš mimořádných situacích zaznívají slova smíření. Ono staniž se připomíná, že smíření není nutné chápat jen jako trpné odevzdání se, ale také jako připravenost a odhodlání přijmout a naplnit své poslání.

 

Velikonoční festival duchovní hudby doprovází své posluchače během Svatého a Velikonočního týdne. Opět zahrnuje repertoár od středověkého chorálu až po současnost, opět putuje po brněnských chrámech, ale nejen po nich. Poprvé v Brně zaznějí slavné Janovy pašije Arvo Pärta, jazzová Velikonoční suita Oscara Petersona, barokní oratorium Marc’Antoina Zianiho a renesanční nešpory Diega Ortize. Temné hodinky festivalu výjimečně opustí tradiční prostory kostela u jezuitů a prostřednictvím různých podob středověkého chorálu prozkoumají prostory unikátních brněnských vodojemů. Festival a lidé kolem něj už teď vyhlížejí s nadějí posluchače, kteří si vezmou za své ono staniž se a vydají se objevovat různé formy duchovní hudby a jejích poselství.

 

Vladimír Maňas

jeden z dramaturgů festivalu