22. 1. 2020

Slovo dramaturga

Slovo dramaturga

Velikonoční festival duchovní hudby zůstává ve středoevropském měřítku ojedinělým mezinárodním projektem věnovaným výhradně duchovní hudbě. Také nadále je jeho klíčovým dramaturgickým východiskem samotná blízkost nejvýznamnějších křesťanských svátků. Festival pokračuje v linii objevování neprávem opomenutých děl (ať už zapomenutých kvůli propasti času, nebo záměrně, jako v případě skladatelů umlčených v emigraci, koncentračních táborech či dnešními médii). Nadále také aktivně vystupuje jako iniciátor nových duchovních kompozic.

 

Světlo / Iluminace

 

Všestranná symbolika světla se jako ponorná řeka vine i Svatým a Velikonoční týdnem. Není to jen světlo k osvícení národů, jsou to i zapálené pochodně a lampy, s nimiž přicházejí ozbrojenci zatknout Ježíše na Olivetskou horu navečer Zeleného čtvrtku. Symbolika světla a tmy se zvláště vynořuje ve Svatém týdnu. Zatímco adventní roráty, připomínající naději Zvěstování a Zrození, začínají za tmy a vrcholí za rozbřesku, temné hodinky Svatého třídení začínaly naopak za denního světla a ústily symbolicky do tmy. Ne náhodou je chvalozpěv na Velikonoční svíci klíčovým momentem Bílé soboty.

Povolaní ze tmy do podivuhodného světla (1. list apoštola Petra, 2,9) jak zaznívá

v jednom ze zpěvů Velikonočního týdne.

Stmívání a rozbřesk, světlo a tma se proto odrážejí i v hudebním programu oněch dvou týdnů. Na Květnou neděli jej otevřou perly francouzské pozdně romantické hudby, přesněji české premiéry děl Henriho Tomasiho a Marcela Dupré v podání Filharmonie Brno, Českého filharmonického sboru Brno a dirigenta Jaroslava Kyzlinka.

29. ročník festivalu navazuje na tradici skladeb na objednávku, protože od roku 2012, kdy festival pořádá Filharmonie Brno, vznikla pro každý ročník nová díla (v chronologickém pořadí od těchto autorů: František Gregor Emmert, Ondřej Štochl, Iva Bittová, Martin Jakubíček, Pavel Zemek Novák, David Matthews, Toivo Tulev). Autorem letošní premiérové skladby pro Velikonoční týden, kostel sv. Augustina a především výjimečný vokální ansámbl Cappella Mariana je Martin Smolka.

Festivalové temné hodinky budou podruhé v jejich existenci (od roku 2012) vyplněny skladbami jediného autora. Po souborném uvedení Lamentací a Responsorií Jana Dismase Zelenky v roce 2016 zazní tentokráte kompletní cyklus Responsorií Carla Gesualda da Venosa, vydaný roku 1611. O brněnskou novodobou premiéru celého cyklu se podělí tři různé soubory staré hudby s rozdílným složením i interpretačním přístupem.

Festival pokračuje také v linii varhanních recitálů: letos se v Brně poprvé představí chorvatský virtuos Višeslav Jaklin s vrcholně romantickým programem, ideálním pro nedávno rekonstruované varhany v kostele sv. Tomáše.

Poprvé se v rámci festivalu rozezní nádherný světlý prostor kostela sv. Rodiny, kde klarinetista Pavel Zlámal uvede v české premiéře Meditaci islandského autora Atli Heimira Sveinssona. Zlámalův sólový projekt navazuje na úspěšné uvedení pašijové symfonie pro sólové housle Františka Emmerta (2019) v podání Milana Paľy a spoluvytváří tak novou festivalovou linii unikátních programů pro jednoho interpreta.

V komorním složení se na festivalu představí renomovaný slovenský soubor Solamente naturali, který připravil program z méně známých instrumentálních skladeb a velikonočních árií barokní epochy.

Festival zakončí mimořádný koncert Filharmonie Brno s jejím šéfdirigentem v kostele sv. Jakuba. Impulsem k provedení Beethovenovy Mše C dur není jen 250. výročí autorova narození, ale především tradice provádění této skladby v Brně. Na svatojakubské faře se dodnes dochovala původní tištěná partitura, z níž tehdejší ředitel kůru Leopold Streit dirigoval mši v brněnské premiéře roku 1826. Světelná symbolika a umístění tohoto koncertu je také unikátní příležitostí k zařazení páté symfonie brněnského skladatele Pavla Zemka Nováka s názvem Prameny milosrdenství a světla v brněnském chrámu sv. Jakuba.

 

Vladimír Maňas

dramaturg festivalu