7. 4. 2019

So Shall He Descent (Tak sestoupí) – světová premiéra na Květnou neděli

V dílech estonského skladatele Toivo Tuleva (1958) jednoznačně převažuje duchovní tematika spjatá s hlubokou mystikou. Na rozdíl od mnoha jeho současníků je jeho hudba silně emocionální, intenzivně promlouvá k posluchači, aniž by postrádala racionální strukturu. „Ostatně umění propojit důmyslnou vnitřní strukturu díla s jeho zvukovou krásou bylo vždy výsadou největších tvůrců nejen duchovní hudby. Jeho skladba vznikla na objednávku festivalu: přímo pro Květnou naděli a pro katedrálu na Petrově, kde autor loni na podzim pobýval, aby poznal její akustiku,“ uvedl dramaturg festivalu Vladimír Maňas.

Název skladby So Shall He Descend odkazuje ke třem sestupům. „Tím prvním je sestoupení Ducha na Jeho národ, druhým Ježíšův sestup z Olivetské hory do Svatého města , který se slaví právě na Květnou neděli, kdy skladba zazní. A třetím, že jsme potomky (descendants) národa, který nadšeně vítal Spasitele a krátce nato žádal Jeho smrt,“ komentuje svoji kompozici Tulev. Většina zhudebněných textů pochází z básně Chalíla Džíbrána. Kromě toho, že dílo vzniklo přímo pro daný čas, je také určeno pro katedrálu na Petrově, kterou loni na podzim skladatel mnohokrát navštívil, aby se seznámil s její akustikou.

Vstupenky koupíte zde.