23. 3. 2023

Světová premiéra skladby inspirované Jeruzalémem

Ve světové premiéře zazní na festivalu skladba Slavomíra Hořínky Ze všech sil. Vznikla před osmi lety, když se autor vydal o Velikonocích do Jeruzaléma. „Chtěl jsem nahrát nejtišší místa tohoto pulzujícího, zraněného, a přitom posvátného místa. V desítkách hodin nočních nahrávek ticha z různých chrámů jsem pak hledal Boží hlas, podobně jako prorok Eliáš ve vánku na hoře Chorebu. Myslel jsem, že napíšu skladbu k rozjímání po liturgii Velkého pátku, která nějakým způsobem přenese zvuk a atmosféru oněch míst do jiného času a prostoru. Místo toho jsem se vydal na pouť za tímto zatím nedosažitelným cílem a toužebně doufám, že Pán jde se mnou jako tehdy s učedníky do Emauz. Kompozice Ze všech sil pro tři mužské hlasy a tři barokní nástroje je další zastávkou na této cestě. Název skladby odkazuje k Ježíšově odpovědi na otázku, které přikázání je to největší. Odpověď z Matoušova evangelia zpívaná latinsky je obklopena jednoslabičnými českými slovy, jakýmsi proudem, který pomyslně brání milovat „Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“. V závěru pak zaznívá jedna z básní, které jsem psal v Jeruzalémě,“ popisuje svoje dílo Hořínka. Strukturálně se v hudbě volně inspiroval dlaždicemi z nádvoří Chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě, na nichž staletí a nohy poutníků zanechaly nesmazatelnou pečeť.