13. 4. 2023

Světová premiéra Velikonočního tajemství se vydařila

Opera Plus, 13. 4. 2023

Velikonoční festival duchovní hudby se přesunul do druhé poloviny svého konání. V úterý 11. dubna 2023 se v Českobratrském evangelickém chrámu J. A. Komenského (známého jako Červený kostel) odehrála světová premiéra kompozice na objednávku Velikonočního festivalu duchovní hudby, jenž vytváření nových duchovních skladeb pravidelně iniciuje. Tentokrát zaznělo nové velikonoční oratorium Františka Fialy (* 1966), který dílo napsal přímo pro dětský sbor Kantiléna. Společně s Kantilénou a jejím sbormistrem a dirigentem večera Michalem Jančíkem se představil komorní orchestr veskrze sestavený z hráčů Filharmonie Brno, varhaník Marek Paľa a pěvečtí sólisté: sopranistka Lucie Laubová, mezzosopranistka Petra Vondrová, tenorista Stanislav Předota a basista Josef Kovačič.

František Fiala: Mysterium paschale – Michal Jančík, Kantiléna (zdroj Velikonoční festival duchovní hudby)
František Fiala: Mysterium paschale – Michal Jančík, Kantiléna (zdroj Velikonoční festival duchovní hudby)

Velikonoční oratorium s názvem Mysterium paschale (Velikonoční tajemství) má jedenáct částí, které jsou kromě varhanní předehry rámovány dvěma velikonočními hymny: Exultet a Buoh všemohúcíFrantišek Fiala průběh objasňuje v autorském komentáři: „Po rozjásaném Exultet se jakoby vracíme k onomu pochmurnému ránu a další děj již dále plyne ve velikonočním duchu a ústí k onomu překrásnému, oslavnému staročeskému hymnu Buoh všemohúcí.“ Jakožto skladatel, varhaník, dirigent, sbormistr, pedagog i praktický hudebník se zkušenostmi z pražského i brněnského hudebního provozu se Fialův přístup vyznačuje vícestrannou vstřícností – instrumentační, estetickou i celkově provozovací. Snad i proto byl autor Velikonočním festivalem duchovní hudby osloven k napsání díla přímo pro Kantilénu, působící při Filharmonii Brno již od roku 1984.

Samotný úvod ještě patřil duchovnímu slovu Jana Mráze, faráře kostela sv. Tomáše v Brně, kde je František Fiala varhaníkem. Mráz se ke slovu dostal ještě před polovinou skladby, aby posluchačům v krátkosti vyložil některé aspekty průběhu oratoria. Samotné dílo zahájila Paľova varhanní Introduzione, již z kúru doplnilo ještě žesťové kvarteto, které impozantně rozeznělo celé prostory Červeného kostela. Instrumentální složka oratoria přitom fungovala spíše jako harmonický podklad vokálním částem – ty naopak nezapřely odkázání se Fialy k původní gregoriánské tradici, tedy poměrně kantabilní a zapamatovatelné melodie. Ty byly v první polovině díla (vedle Exultet části Dum transisset SabbatumAngelus Domini descenditMarie stála venku před hrobem a plakala) nezřídka podloženy varhanním pedálem, který tak působil jako harmonické ukotvení a pojivo celého hudebního materiálu. Pedály podkládaly také recitaci Lukáše Riegera, který z kazatelny kostela přednášel slova z básnického cyklu Václava Renče Popelka nazaretská (padesát let od Renčova úmrtí letos připomíná mimo jiné i blížící se festival Meeting Brno).

Kromě varhan měl výraznější instrumentální roli také vibrafon (Martin Opršál), jehož subtilní, avšak dostatečně průrazný témbr se vhodně doplňoval s dětskými hlasy Kantilény. Kvarteto pěveckých sólistů působilo přitom spíše jako organická část celku, nejvíce „samostatného“ prostoru dostali v pasážích, kde se kombinoval mezzosoprán Petry Vondrové s basem Josefa Kovačiče, a v dialogické části Marie stála venku před hrobem a plakala, kde se uplatnila i Lucie Laubová se Stanislavem Předotou.

František Fiala: Mysterium paschale – Petra Vondrová, Lucie Laubová, Kantiléna (zdroj Velikonoční festival duchovní hudby)
František Fiala: Mysterium paschale – Petra Vondrová, Lucie Laubová, Kantiléna (zdroj Velikonoční festival duchovní hudby)

Intonačně spolehlivé výkony však občas zastínily exponované žestě, které vyčnívaly i nad sborovými plochami a smyčcovými nástroji. K této drobné instrumentační výtce, jejíž platnost se mohla proměňovat v závislosti na místě poslechu, si lze ještě postesknout nad neotištěním recitovaných veršů Renče ve festivalové brožuře, což mohlo při kombinaci latinských i českých textů občas působit matoucně vůči orientaci v průběhu díla.

Naopak za nejzdařilejší část večera lze považovat precizní a svědomité nastudování Michala Jančíka ve spojení s intonačně i deklamačně velmi zdařilým přednesem Kantilény, jejíž plochy vynikly zejména ve druhé polovině oratoria (Resurrexi et adhuc tecum suumVictimae paschali laudesMitte manum tuamAd coenam Agni providi).

Decrescendo do sborového pianissima zakončilo bezmála hodinové dílo, které se vyznačuje řemeslnou zručností s výtečnou dramaturgií, tedy porozuměním zvoleným textům, jejich citlivým zhudebněním a sestavením do funkčního celku. I přes drobné naznačené výtky tedy nelze jinak než poblahopřát skladateli, interpretům i festivalu k záslužnému počinu, který byl oceněn patřičnou odezvou vcelku zaplněného Červeného kostela.

František Fiala: Mysterium paschale – Michal Jančík, Kantiléna (zdroj Velikonoční festival duchovní hudby)
František Fiala: Mysterium paschale – Michal Jančík, Kantiléna (zdroj Velikonoční festival duchovní hudby)

Zajásejte již, zástupy
11. dubna 2023, 19:00 hodin
Českobratrský evangelický chrám J. A. Komenského (Červený kostel)

Program:
František Fiala: Mysterium paschale, velikonoční oratorium na objednávku festivalu (světová premiéra)

Účinkující:
Lucie Laubová – soprán
Petra Vondrová – mezzosoprán
Stanislav Předota – tenor
Josef Kovačič – bas
komorní orchestr Filharmonie Brno
Marek Paľa – varhany
Martin Opršál – vibrafon, perkuse
Kantiléna
Michal Jančík – sbormistr, dirigent