1. 3. 2018

Tenebrae – festivalové temné hodinky

Festivalové temné hodiny tentokrát nahlížejí pašijovou tematiku výhradně skrze hudbu 17. století. I ta je nesmírně pestrá.

Jako beránek / 28. března, 21.00

Samuel Capricornus (1628–1664) se narodil nedaleko Mladé Boleslavi jako syn luteránského pastora. Rodina však proto musela záhy Království české opustit. Capricornus působil dlouhou dobu jako uznávaný hudebník v tehdejším Prešpurku (Bratislava) a nakonec jako kapelník na vévodském dvoře ve Stuttgartu. Zdánlivě prosté písně o utrpení a smrti Krista předkládá jako intenzivní rozjímání.

Kalich spásy / 29. března 21.00   

Capricornova rozsáhlého díla si velmi vážil i jeho současník, drážďanský kapelník Heinrich Schütz (1585–1672). Jeho Pašije podle svatého Jana spolu s výběrem z vlastní sbírky duchovních motet (Cantiones sacrae) a žalmy Samuela Scheidta zaznějí v pozdním večeru Zeleného čtvrtku jako předznamenání smutečního charakteru následujícího dne: Schützovy pašije jsou nanejvýše oproštěné, strohé.

Jeruzaléme, obrať se! / 30. března 21.00

Poslední festivalové tenebrae rozeznějí opět lamentace a responsoria pro Svatý týden, tentokrát ve zhudebnění italského skladatele, literáta, diplomata i tanečníka Emilia dei Cavalieriho (†1602). V jeho díle ze samého úsvitu barokní epochy se setkává tradiční uchopení hebrejských úvodních písmen lamentací jako vícehlasých úseků, kontrastujících se sólovým přednesem plným emocí.

Tři koncerty při svíčkách se konají v kostele Nanebevzetí panny Marie v Jezuitské ulici.

Vstupné dobrovolné.