22. 3. 2024

Tisková zpráva k letošním unikátním tenebrae

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                   Brno, 22. března 2024

Tenebrae, neboli temné hodinky, patří dlouhodobě k nejpůsobivějším částem Velikonočního festivalu duchovní hudby. Konají se od středy do Velkého pátku, vždy od devíti hodin večer u Jezuitů. Potemnělý kostel, ve kterém hoří svíčky, letos netradičně vyplní hudba zkomponovaná na objednávku festivalu. „Je to unikátní projekt, v současném hudebním světě bychom velmi těžko hledali alespoň přibližný ekvivalent,“ zdůraznil dramaturg festivalu Ondřej Múčka.

Šest autorů mladší a střední generace se rozlosovalo do dvojic a každá z nich zkomponovala hudbu pro jedny tenebrae. Jedná se o dvojice Zdeněk Klauda a Lukáš Hurník, Jaroslav Pelikán a Tomáš Krejčí, Jiří Miroslav Procházka a Ondřej Múčka. Autoři zhudebnili lamentace z knihy Nářků proroka Jeremjáše, texty responsorií, která reflektují vývoj posledních dní Krista ve vztahu ke starozákonním proroctvím, a také text kajícího žalmu Miserere. „Struktura večerů je stejná: každá lamentace je následována třemi responsorii a na závěr zazní Miserere. Tím během tří večerů uslyšíme devět lamentací, všech sedmadvacet responsorií (odpovědí) a trojí zhudebnění žalmu,“ řekl Múčka s tím, že poslech prohloubí recitace českého překladu.

Unikátní na letošních tenebrae je nejen úzká spolupráce všech skladatelů, ale také jejich nastudování společně se speciálně vytvořeným vokálně-instrumentálním ansámblem, který se ujme interpretace po všechny tři večery. „Právě dnes se vracíme ze společného soustředění v Římě a už se nemůžeme dočkat, až se představíme festivalovému publiku,“ uvedl Jiří Miroslav Procházka.

První dvojice autorů pojala své kompozice jako rozsáhlejší díla s náročnější hudební řečí odpovídající závažnosti textů.

Na Zelený čtvrtek zazní zřejmě nejtradičnější pojetí daných textů, kde lze v lamentacích slyšet inspiraci středověkými církevními tóninami a v responzoriích pozdně romantický hudební vývoj.

Poslední den temných hodinek pracuje s tématem Ježíšovy smrti. Lamentace se výrazně vyhraňují proti vyvolenému národu a jeho provinění vůči Hospodinu a responsoria pracují s temnotou hrobu. Hudební řeč obou autorů je současná, nevyhýbá se mluvenému či šeptanému textu, byť velmi střídmě.

TENEBRAE I 27.BŘEZNA

LUKÁŠ HURNÍK prvních devět responsorií

ZDENĚK KLAUDA první tři Lamentace proroka Jeremiáše a Miserere

Zdeněk Klauda varhanní pozitiv

P. Jan Pacner recitace

 

TENEBRAE II  28. BŘEZNA

TOMÁŠ KREJČÍ druhých devět responsorií

JAROSLAV PELIKÁN druhé tři Lamentace proroka Jeremiáše a Miserere

Lukáš Dvořák  varhanní pozitiv

P. Jan Mráz recitace

 

TENEBRAE III 29. BŘEZNA

ONDŘEJ MÚČKA třetích devět responsorií

JIŘÍ MIROSLAV PROCHÁZKA třetí tři Lamentace proroka Jeremiáše a Miserere

Ondřej Múčka varhanní pozitiv

P. Jan Hanák recitace

 

Všechny tři večery:

Kristýna Fílová soprán
Zuzana Čurmová soprán
Alžběta Symerská alt
Ondřej Holub tenor
Jiří Miroslav Procházka bas