1. 3. 2018

A vyšli za potok, do zahrady

V autorském ztvárnění Janových pašijí Petra Varmuži se pomyslně ocitáme za hradbami města, ostatně jako Kristus, který překročí potok Cedron a odchází se modlit na Olivetskou horu. Janovy pašije využívají lidových nápěvů i názvuků, stejně jako spojují svět folklóru a vážné hudby užitím různých hudebních nástrojů včetně cimbálu, pěveckých sól i sboru s tradiční tenorovou rolí evangelisty.

Na předměstí Brna vyrostl i pozoruhodný secesní mariánský kostel na Křenové. Jeho zvláštně tvarovaná věž je v městském panoramatu nepřehlédnutelná: s Brněnským orchestrem lidových nástrojů (vůbec poprvé na Velikonočním festivalu) však máme možnost vstoupit do nezvykle vyzdobeného chrámu, zahrady.

Koncert se koná 26. března v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové ulici.

Vstupenky online zde: http://www.filharmonie-brno.cz/koncerty-p175.html#detail/-62-vfdh-2-a-vysli-za-potok–do-zahrady/