4. 3. 2018

Zahrada/ostrov

V závěrečném festivalovém programu se setkává několik významových rovin zahrady: jako útočiště, dvorec, byl od svého počátku chápán starobrněnský klášter cisterciaček, od konce 18. století až dodnes obývaný augustiniány. Péče o rostliny otevřela Johannu Mendelovi bránu k porozumění zákonům dědičnosti. Přibližně ve stejné době přichází do již dlouho pěstěné zahrady, starobylé augustiniánské fundace, jako chlapec Leoš Janáček, který roku 1884 dirigoval zádušní mši za opata Mendela.

Zahrada jako místo poznání, zkušenosti, rezonuje také s první skladbou programu. Arvo Pärt zhudebnil chvalozpěv sv. Ambrože pro tři sbory, smyčce a preparovaný klavír. Nezvyklé však není jen obsazení: Pärtovo uchopení oslavného textu je velice niterné, čirá radost vytryskne jen na několika místech a skladba si po většinu času zachovává povahu spíše vnitřní radosti, očekávání, slovy skladatele se vynořuje z mlčení a prázdnoty. V roce 1985 ji v premiéře uvedl právě Dennis Russell Davies.

Brno je místem častých radostných návratů i pro britského skladatele Davida Matthewse, a to už od osmdesátých let 20. století. Pro závěrečný koncert festivalu vytvořil kratší orchestrální dílo nejen jako přemostění mezi dvěma klíčovými duchovními díly 20. století a příklad ostrovního kompozičního přístupu, příznačně odolávajícího diktátu poválečné avantgardy, ale také jako připomínku Vzkříšení, postupného rozsvěcování chrámového prostoru, vnášení světla do tmy.

Opětovné návraty Leoše Janáčka na Staré Brno alespoň prostřednictvím jeho díla nejsou jediným odkazem k emblému zahrady a přírody vůbec; zde je lépe připomenout známá slova ne-starce, ne-věřícího z jeho fejetonu pro Lidové noviny (27. 11. 1927): Chrám mi rostl v olbřímí velikosti hor a rozklenutého nebe do dálek zamlžených (…). Slyším v tenorovém sólu jakéhos velekněze, v sopránovém dívku-anděla, ve sboru lid náš. Svíce, vysoké jedle v lese a zažehnuty hvězdami; a v obřadu tam kdesi vidinu knížecí sv. Václava. A jazyk věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Koncert se koná 8. dubna ve 20.00 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně

Vstupenky online zde: http://www.filharmonie-brno.cz/koncerty-p175.html#detail/-62-vfdh-6-zahrada-ostrov/

Foto: Reinhard Winkler