1. 3. 2018

Zůstaňte zde a bděte se mnou

Na počátku bylo sedm pašijových motet, napsaných na objednávku vokálního sextetu Singer Pur. Wolfgang Rihm si podobně jako před ním například Francis Poulenc vybral z pokladnice liturgických textů třídenní pasáže, kterým dokázal vtisknout nesmírně silnou citovost. Zatímco fascinující responsoria temných hodinek skladatelů doby renesance a baroka měly své pevně dané místo v obřadech Svatého týdne, Rihm vytváří svůj vlastní obřad v podobě Vigilie – Bdění. Jednotlivá čistě vokální moteta obklopuje instrumentálními sonátami nejen ve smyslu předělu, kontrastu, ale i jako moment k mlčení, zamyšlení, k rozjímání nad uplynulým textem. V závěru Vigilie se spojují zpěváci i instrumentalisté k společnému provedení kajícného žalmu Miserere mei Deus (Smiluj se nade mnou, Bože).

Kdo se odváží k bdění, toho Vigilie mnohonásobně odmění.

Koncert se koná 27. března ve 20.00 v Kostele svatého Augustina na náměstí Míru

Vstupenky online zde: www.filharmonie-brno.cz/koncerty-p175.html#detail/-62-vfdh-3-zustante-zde-a-bdete-se-mnou/