ENSEMBLE INÉGAL: ZELENKA

Před třemi sty lety sílil po Evropě zvyk uvádět ve Svatém týdnu oratoria, tedy duchovní protipóly opery. Brněnská tradice uvádění oratorií zrcadlila především tehdejší vídeňský repertoár. Rok české hudby 2024 je ale ideální příležitostí k brněnské premiéře jednoho z nejkrásnějších Zelenkových oratorií, uvedeného poprvé na Velký pátek roku 1730 v Drážďanech.

Námět libreta je sám o sobě pozoruhodný. Příběh ze starozákonní knihy Numeri alegoricky odkazující k hadovi v zahradě Eden i ke Kristově oběti na kříži zůstal totiž v průběhu dějin hudby spíše na okraji uměleckého zájmu. Pallavicini a Zelenka však naplno využili jeho dramatický potenciál a vytvořili dílo, které může směle konkurovat tehdejší nejkvalitnější italské oratorní i operní produkci.

Jan Dismas Zelenka: Il serpente del bronzo (Bronzový had), oratorium ZWV 61

 1. Coro
 2. Recitativo (Azaria, Namuel)
 3. Aria (Namuel)
 4. Recitativo (Egla)
 5. Aria (Egla)
 6. Recitativo accompagnato (Dio)
 7. Aria (Dio)
 8. Recitativo (Azaria, Egla, Namuel)
 9. Aria (Azaria)
 10. Recitativo (Egla,Namuel)
 11. Aria a due (Egla, Namuel)
 12. Recitativo (Mosé)
 13. Aria (Mosé)
 14. Recitativo accompagnato (Dio)
 15. Recitativo (Egla)
 16. Arietta con recitativo (Egla, Azaria)
 17. Aria (Azaria)
 18. Recitativo (Mosé)
 19. Coro

 

 

Gabriela Eibenová soprán  (Egla)

Jaro Kirchgessner alt (Namuel)

Elvira Bill alt  (Azaria)

Jaroslav Březina tenor (Mosé)

Roman Hoza bas (Dio)

Ensemble Inégal

Adam Viktora dirigent , umělecký vedoucí

KONCERT SE KONÁ V KOSTELE SV. JANŮ V MINORITSKÉ ULICI. Místa v kostele nejsou číslovaná, kdo přijde dříve, má tedy možnost většího výběru.

 

Kdo byl Jan Dismas Zelenka

O oratoriu Il serpente del brozno

 

LZE KOUPIT SE SLEVOU „FESTIVAL NA MÍRU“. SYSTÉM VÁM AUTOMATICKY ZAPOČÍTÁ SLEVU PŘI KOUPI
2 různých koncertů -20%   /   3 koncertů -30% / 4 koncertů -40%
Začátek události:
24/03/2024
neděle – 20:00
Místo konání:
kostel sv. Janů,
Minoritská 449, 602 00 Brno-střed