Porucha systému prodeje vstupenek

Vážené posluchačky, vážení posluchači, v našem předprodeji nefunguje systém na prodej vstupenek. Prosíme vás tedy, abyste si je pořizovali pouze on-line na našem webu. Chystáte-li se na temné hodinky, můžete přijít večer na místo, připravte si však prosím hotovost. Děkujeme vám za pochopení.

Tisková zpráva k letošním unikátním tenebrae

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                   Brno, 22. března 2024 Tenebrae, neboli temné hodinky, patří dlouhodobě k nejpůsobivějším částem Velikonočního […]

Katalog 31. ročníku

Nejste si úplně jistí, který koncert vybrat? Nebo jste a chcete se o něm dozvědět více? O skladbách, autorech i účinkujících? Přečtěte si nebo stáhněte festivalový katalog 31. ročníku s podtitulem Terroir

Tisková zpráva k 31. ročníku festivalu

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                                                   Brno, 11. března 2024 Terroir, pojem, který se používá zejména ve vinařství, je podtitulem letošního 31. ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby. Označuje soubor přírodních podmínek, zejména vlastností půdy, které dávají plodině charakteristickou vlastnost. Terroir dokonale vystihuje dramaturgii letošního ročníku, která je v rámci Roku české hudby zaměřena výhradně na tvorbu domácích autorů. „Uslyšíme nejméně […]

Varhanní recitál letos s Markem Paľou

Varhanní recitál je součástí každého festivalového ročníku. Letos byl svěřen do rukou a nohou Markovi Paľovi, našemu publiku dobře známému hudebníkovi. Po loňském doprovodu Kantilény při velikonočním koncertu Mysterium Paschale – světovou premiérou složenou na zakázku festivalu – se letos představí jako interpret varhanní literatury vrcholně a pozdně romantického období. Program velmi vhodně doplňuje Rok […]

Il serpente del brozno: mistrovské dílo vrcholného baroka

Poté, co Mojžíš vyvedl jeho lid z Egypta a vedl jej pouští, si mnozí z nich stěžovali na nedostatek jídla a vody, ale také na Mojžíše a Boha. „Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti zahubili? Vždyť tu není chléb ani voda! Tato nuzná strava se nám už protiví.“ Za trest seslal […]

Jan Dismas Zelenka: český Bach a dlouho opomíjený autor

Přestože patří mezi nejvýznamnější barokní autory a přezdívá se mu český Bach, jeho hudbu lidé začali objevovat teprve v minulých letech. Řeč je o Janu Dismasi Zelenkovi, jehož oratorium Il serpente del bronzo zahájí letošní ročník festivalu. Co je tedy o Zelenkově životě známo? Původně Jan Lukáš Zelenka (užití jména Dismas se poprvé objevuje až […]

Slovo dramaturga k 31. ročníku festivalu

V souvislosti s vínem se s oblibou používá napůl záhadné slovo terroir, slovo francouzské, z latinského temínu pro zemi, půdu. Kouzlo onoho slova však spočívá právě v obtížné uchopitelnosti, v nemožnosti jej jedním či dvěma slovy přeložit, právě tak jako úspěch vína nespočívá jen v odrůdě či konkrétním chemickém složení půdy. Všechny faktory se sčítají […]

Máme za sebou rekordní ročník festivalu.

Byl to mimořádný ročník! To sice to tvrdíme o každém, zejména krátce po jeho skončení, ale tento opravdu byl! Přišlo vás zatím nejvíc v celé historii festivalu. Přesně 2 366! Děkujeme.